Zielone tablice i profesjonalne dowody rejestracyjne. Oto nowa forma czasowej rejestracji pojazdów

Można już wyrabiać zielone tablice i profesjonalne dowody rejestracyjne. W dniu 11 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające nową formę czasowej rejestracji pojazdów – profesjonalną rejestrację pojazdów. Wraz z nimi wejdą w życie dwa rozporządzenia wykonawcze Ministra Infrastruktury, w tym rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546) określające m.in. wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Więcej: www.se.pl